Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม
วิชาเรียน | 25 ธันวาคม 2562 0:13:28

 ศึกษาการแยกเชื้อจุลินทรีย์จากแหล่งตัวอย่างดินกองซังข้าวโพดและการทำเชื้อให้บริสุทธิ์

รูปกิจกรรม